Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


Работодател. Всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение; както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или...
 

Упражнение с въпроси и отговори по бедствия и аварии


Какво се разбира под специални (особени) въздействия? Съвкупност от всички въздействия, които възникват върху даден обект при ненормални експлоатационни условия, т.е. при авариини и катастрофални обстоятелства (пожари, наводнения)...
 

Решаване на курсова задача вариант 18 а - анализиране на ПТП


Анализиране на птп от вида "удар на пешеходец при закъснително движение на автомобил при челен удар"...
 

Безопасни и екологични условия на труд


Настоящата курсова работа има за цел да ни запознае с основните насоки, дейности и зависимости, свързани с техническата безопасност при производството на хлебни изделия...
 

Безопасни и екологични условия на труд


Настоящата курсова работа има за цел да ни запознае с основните насоки, дейности и зависимости, свързани с техническата безопасност при производството на хлебни изделия...
 

Групи работещи защитени от някой дейности


Имуществена отговорност на работника - освен организационен, трпо има и имуществен характер – има насрещно разместване на престации. при работа с веществените елементи на трудовия процес, които не са собственост на работника/служителя, той носи...
 

Вредни производствени практики на работните места


Вредни производствени практики на работните места. Основни задачи на охраната на труда: Изучаване на вредните и опасни въздействия върху човешкия организъм в работни условия...
 

Училищен план за бедствия, аварии и катастрофи

04 мар 2015
·
15
·
3,858
·
17

Общи положения, характеристика на района, строителна характеристика на училището (детската градина, обслужващото звено), цели на плана, анализ на риска от възникване на природни бедствия...
 

Здравословни и безопасни условия на труд


Презентация на тема "Здравословни и безопасни условия на труд"...
 

Радиоактивност


Радиоактивно замърсяване на околната среда. Поразяващи фактори в АЕЦ. Радиационни увреждания. Аварийно-спасителни дейности при аварии с изтичане на радиоактивни вещества. Профилактика. Правила за поведение на населението и защита. План за действия...

Избрани критерии за търсене

Техническа безопасност
Ограничаване на резултатите

По Университети

Национален военен ун ... (11) Шуменски университет ... (9) Югозападен университ ... (8) Технически университет (8) Технически университ ... (7) Технически университет (4) Тракийски университет (4) Русенски университет ... (4) Технически университет (4) Лесотехнически униве ... (3) Военна академия "Г.  ... (3) Минно-геоложки униве ... (3) Великотърновски унив ... (3) Бургаски свободен ун ... (3) ВСУ "Черноризец Храбър" (2) УНСС (2) НВУ "Васил Левски" (2) Университет по храни ... (2) Бургаски университет ... (2) ТУ Габрово (2) ТУ (1) ВТУ "Тодор Каблешков" (1) Висше военноморско у ... (1) Нов български универ ... (1) htmu (1) Филиал "Икономика и  ... (1) НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УН ... (1) Медицински университет (1) Технически колеж към ... (1) Университет "Проф.д- ... (1) Колеж по минно дело  ... (1) TU (1) А.Кънчев (1) ВУАРР (1) Шуменски университет (1) Университет по архит ... (1) ПУ "Паисий Хилендарски" (1) Химикотехнологичен и ... (1) ВТУ (1) Добруджански техноло ... (1) Медицински университ ... (1) ПУ "П.Хилендарски" (1)
още университети...